Mapujeme evropskou legislativu proti množírnám

Otevřete-li dnes jakékoliv medium, vypadne na vás s největší pravděpodobností problematika chovů zvířat. Vždy jsou představována zvířata zubožená, nemocná, podvyživená nebo opuštěná. Za tím vším stojí především chovy bez znalosti potřeb daného zvířete, chovy lidí, kteří nemají nebo nedají peníze potřebné na takový chov, osudy zvířat z množíren, která slouží pro majitele jako stroj na peníze a našli bychom další a další příklady. Protože nás tato situace trápí a myslíme si, že je nejvyšší čas, abychom pro zlepšení i my něco udělali.

Vybrali jsme jednu oblast, o které si myslíme, že je velmi drsná a neetická, a kterou je nutné řešit co nejdříve. Rozhodli jsme se, že se pokusíme zmapovat na celoevropské úrovni stav legislativy v oblasti ochrany zvířat – se zaměřením na chov psů. Vnímáme téma nelegálních množíren jako velmi palčivé a smutné, a proto chceme pomoci. Naší snahou je přístup srozumitelný a akceptovatelný  širší veřejností, tj. bez přehnaných emocí nebo aktivizmu, který je dle našeho názoru pro většinovou veřejnost nesrozumitelný. Co tedy pro pejsky v Evropě společně uděláme?

Není nám jedno jak se stát stará o tuto problematiku. Jakkoli je činnost jednotlivců/ dobrovolníků/ záchranářů psů, mnohdy doslova hrdinů, pro společnost více než záslužná, vnímáme ji jako nekoordinované akce, které lokálně velmi pomáhají, ale v širším pohledu je nedostačující. Domníváme se ale, že zásadní změna musí přijít „ze shora“ tj. od státu ve formě legislativy, která odradí všechny „šmejdy“ od provozování tohoto typu živnosti a navíc formou osvěty odradí veřejnost od nákupu štěňat od podezřelých chovatelských stanic.

Proto realizujeme projekt průzkumu legislativních podmínek v oblasti ochrany zvířat napříč státy EU a jeho výsledky budou prezentovány jak mediálně, tak v úrovni materiálů pro odbornou veřejnost.

Ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří PAVELKA s.r.o a členskou sítí asociace právních kanceláří napříč EU – Europe Fides – budeme postupně, po jednotlivých státech EU připravovat vyhodnocení na jaké úrovni je v tom které státě právní ochrana psů. Hlavním výstupem projektu bude následné celkové srovnání legislativy napříč EU s pojmenováním, kde je silná a kde naopak slabá a kde by si naši čtyřnozí kamarádi zasloužili lepší zákony.

Po dokončení průzkumu se se všemi zapojenými partnery pokusíme stav maximálně medializovat a ve vybraných případech změnit k lepšímu.

Pokud Vás téma zaujalo, prosíme zapojte se, ať už jenom tím, že nám dáte svůj e-mail, což Vám umožní sledovat průběh projektu a případně se podělit s ostatními o naše nálezy. Také se můžete osobně zapojit, pak nám prosím napište a vymyslíme společně jak můžete projektu pomoci.

Chcete pomoci projektu? Máte právní vzdělání či jiné možnosti? Zajímá vás průběh průzkumu? Vložte svůj e-mail, budeme Vás kontaktovat!

 

Má to smysl, pro veselejší psí oči a významně lepší psí život.

S přáním krásného dne, tým Puppydu