Fascinující svět psích instinktů

Určitě vás někdy napadlo, proč váš pes dělá věci, které jste ho nikdy neučili. Točí se v pelechu, jako by chtěl ušlapat trávu, štěká za plotem nebo pojídá exkrementy. A dají se takové reakce vůbec přeprogramovat? Fascinující svět podmíněných i nepodmíněných reflexů a atavismů (evolučních pozůstatků) je velmi komplexní a složitý. Co nám vlastně může říct o prožívání konkrétního psa, ale i pradávné historii celého druhu?

Reflex je automatická odpověď organismu na dráždění receptorů. Všechny reflexy psí nervové soustavy můžeme rozdělit na dvě základní skupiny: podmíněné a nepodmíněné. Nepodmíněné reflexy se od psa vyskytují od narození, jejich centra najdeme ve vývojově starších částech psího mozku. Nepodmíněné reflexy jsou neměnné. Složitější nepodmíněné reflexy označujeme jako pudy nebo instinkty. Každé zvíře má takový soubor nepodmíněných reflexů, které ho nikdo nemusí učit a umožní mu přežít. Příkladem nepodmíněného reflexu sací reflex, schopnost se velmi brzy pohybovat nebo se rozmnožovat. Patří sem také zahrabávání potravy nebo obraný pud. Nepodmíněné reflexy mají nesmírný význam, díky nim je možné vytvářet reflexy podmíněné, potřebné k výchově psa.

Podmíněné reflexy jako brána k výchově

Naproti tomu podmíněný reflex je nervové spojení v mozku psa, které nově vzniklo a může také postupně vyhasnout. Jde tedy o nervové spojení dočasné. Podmíněné reflexy se nacházejí ve vývojově mladším mozku – kůře a jde o přizpůsobení se novým situacím, získávají se působením prostředí.

Slavný ruský vědec I. P. Pavlov poprvé vyslovil teorii podmíněného reflexu. Jde vlastně o takovou adaptaci na nové prostředí, která funguje jak u psů, tak u lidí. Při krmení rozsvěcel světlo (nebo zvonil zvony) a později při rozsvícení světla pes začal slinit, jelikož očekával potravu. Jeho světoznámý experiment nám odhalil víc o zákonitostech psího i lidského mozku. Lidé i psi tedy k přežití potřebují obě sady reflexů. Nepodmíněné jim zprostředkovávají moudrost a zkušenosti všech jejich předků, podmíněné jim pomáhají adaptovat se na nové situace.

Co myslíte, zdají se psům sny?

Vytvořený reflex se musí neustále upevňovat, opakovat. Může se tak stát, že daný reflex (naučený povel) časem vymizí. Pamatujete ještě na hrátky s klikerem? Při tomhle druhu tréninku šlo přesně o reflexy. Je potřeba, aby pro vštěpení tohoto reflexu nebyl pes unavený nebo v nemoci a nebylo kolem příliš rušivých elementů.

Tajemné atavismy

Jako atavismus se označuje chování (nebo znak), který v průběhu evoluce vymizel a nyní se objevuje. Jde o pozůstatek evolučního vývoje. Příkladem je požíráním zdechlin. Kdežto u vlků jde o běžné chování, u psů ho vnímáme jako špatné a máme snahu ho přeučovat, což se často neobejde bez obtíží. Nebo olizování člověka, kdy pes vyjadřuje svojí dominanci nebo submisivitu.

 

Autorka: Pavlína Jelínková

Foto: Photo by Jamie Street on Unsplash

Proč psi při jízdě v autě vystrkují hlavu z okna?

Největší zlozvyky našeho psa a jak jim čelíme

Taky okusujete? Tak na tyhle pokojovky pozor!