Vybíráme pojištění pro našeho psa část 1.

Veterinární péče může být velmi drahá, návštěva veterinární kliniky běžně ulehčí vaší peněžence o dva tisíce korun i více, a to se nejedná o žádné urgentní, vážné či dokonce život ohrožující problémy. Je to jednoduše běžný psí život, nebo spíše náš běžný život se psem. Vzhledem k tomu, že podobných návštěv můžete absolvovat hned několik do roka, chcete-li svému chlupatému příteli dopřát tu nejlepší péči a prevenci, je dost možné, že celkové náklady náhle budou přesahovat i patnáct tisíc korun jen za běžné prohlídky během celého roku. Jak nepředpokládaným nákladům předcházet? Odpověď je prostá – stejně jako v lidské říši je zde pojištění. Je to s ním ale také tak „prosté“ i u psích miláčků?

Vybíráme veterinární pojištění pro našeho psa

První, co při hrubém náhledu do internetu zjistíme je fakt, že psa pojistit lze. Trh s pojištěním se vyvíjí a přichází specializované produkty právě pro psí společníky. Hned v druhém pohledu ale zjistíme, že nabídka není zrovna nejpřehlednější. Ne vždy jsou nabídky snadno pochopitelné, tu je pojistné krytí součástí jiné komplexnější pojistky, jindy se zase jedná o samostatný produkt. A také ne vždy je zcela jasné, co vlastně pojistkou krýt lze a co ne.

Připravili jsme poměrně komplexní přehled aktuálně dostupného psího pojištění a srovnali nabídky doslova v desítkách parametrů. Výstupem jsou pro vás přehledné tabulky porovnávající nabídky jednotlivých pojišťoven spolu se zamyšlením, pro koho jsou jednotlivé nabídky nejvhodnější, či jakou pojistku zvolit podle životní situace pejska i majitele. Nechybí ani doporučení, nač si dát při výběru pozor. V první části předkládáme základní úvahy kolem možností a parametrů veterinárního pojištění, v další části probereme konkrétní nabídky pojištění psa podle pojišťoven, které dnes pojištění psa poskytují.

Pojištění – základní úvahy

Nezbytným předpokladem pro pojištění je identifikace psa čipem. Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2020 jde o povinnost, je to pouhé konstatování, které by nemělo mít pro rozhodování v pojištění význam. Průkaz původu obecně požadován není kromě pojištění úhynu a utracení, očkování je požadováno vždy.

Pojištění, tak jako u lidí, kryje náklady související se zdravotní péčí při nemoci a úrazu, lze se setkat také s pojištěním odpovědnosti jako součást pojištění domácnosti a pojištěním na cesty. Zde je velice důležité rozlišovat na co přesně je pojištění zaměřeno – z tohoto pohledu si pracovně rozdělíme pojištění na:

  • Pojištění úrazu (že se pejskovi něco stane – zlomená noha)
  • Pojištění nemoci a choroby (jednorázové, dědičné)
  • Pojištění odpovědnosti (pejsek někoho třeba chňapne a je třeba řešit odškodné)
  • Pojištění pejska na cestách (samostatná kategorie – jak pojistit výlet do zahraničí).
  • Pojištění krádeže
  • Pojištění úhynu

Toto jsou víceméně všechna rizika, proti kterým lze pejska v současnosti pojistit. Některé pojišťovny nemají nabídku pojištění až tak podrobnou a některá rizika spojují (typicky nemoci a choroby).

Dalším základním dělením pro orientaci v pojištění je věk. V zásadě lze pojistit psa od věku 50ti dní (viz Petexpert) do 8 let. Jednotlivé pojišťovny se v určení rozhodného věku i výrazně liší ať už v začátku, tak v ukončení pojištění.

V pojištění nemoci a chorob se pojišťovny nejvíce liší. Jedná se o klíčovou otázku, zda na jak dlouho pojištění kryje například případnou hospitalizaci (např. Petexpert v současné době nabízí pojištění bez omezení délky hospitalizace, Halali a Česká pojišťovna pouze v souvislosti se zákrokem, maximálně však určitý počet dnů).

Informace o pojištění pro soutěže, závody a pracovní nasazení se významně liší nebo nejsou k dispozici bez kontaktování pojišťovny. Prakticky všechny pojišťovny poskytují pojištění se spoluúčastí.

Toto je základní přehled, co a jak lze v současnosti u psů na českém trhu pojistit.Přehled jednotlivých pojištění u konkrétních pojišťoven s výkladem zjistíte v naší tabulce pojištění. V příštích dílech se budeme věnovat konkrétnímu výběru pojištění pro psa, a to z pohledu situace zvířete či majitele, různých případů a rizik.