Otevřete-li dnes jakékoliv medium, vypadne na vás s největší pravděpodobností problematika chovů zvířat. Vždy jsou představována zvířata zubožená, nemocná, podvyživená nebo opuštěná. Za tím vším stojí především chovy bez znalosti potřeb daného zvířete, chovy lidí, kteří nemají nebo nedají peníze potřebné na takový chov, osudy zvířat z množíren, která slouží pro majitele jako stroj na peníze a našli bychom další a další příklady. Protože nás tato situace trápí a myslíme si, že je nejvyšší čas, abychom pro zlepšení i my něco udělali.

Vybrali jsme jednu oblast, o které si myslíme, že je velmi drsná a neetická, a kterou je nutné řešit co nejdříve. Rozhodli jsme se, že se pokusíme zmapovat na celoevropské úrovni povědomí veřejnosti o oblasti ochrany zvířat – se zaměřením na chov psů. Vnímáme téma nelegálních množíren jako velmi palčivé a smutné, a proto chceme pomoci. Naší snahou je přístup srozumitelný a akceptovatelný širší veřejností, tj. bez přehnaných emocí nebo aktivizmu, který je dle našeho názoru pro většinovou veřejnost nesrozumitelný. Co tedy pro pejsky v Evropě společně uděláme?

Není nám jedno jak se stát stará o tuto problematiku. Jakkoli je činnost jednotlivců/ dobrovolníků/ záchranářů psů, mnohdy doslova hrdinů, pro společnost více než záslužná, vnímáme ji jako nekoordinované akce, které lokálně velmi pomáhají, ale v širším pohledu je nedostačující. Domníváme se ale, že zásadní změna musí přijít „ze shora“ tj. od státu ve formě legislativy, která odradí všechny „šmejdy“ od provozování tohoto typu živnosti, a navíc formou osvěty odradí veřejnost od nákupu štěňat od podezřelých chovatelských stanic.

V této chvíli již existuje celoevropská aktivita, za kterou stojí EU Pet Advertising Advisory Group (EU PAAG), která se zaměřuje právě na zlepšení národní legislativy v jednotlivých členských státech EU – viz www.dogandcatwelfare.eu/eupaag/ . My vnímáme tuto aktivitu jako velice užitečnou a chtěli bychom se k ní i Vaším prostřednictvím připojit. Z našeho pohledu členové spolku vykonali velké množství práce na úrovni mapování a tvorby legislativy, ale můžeme jim společně pomoci v oblasti komunikace s laickou / zainteresovanou veřejností (pejskaři, profi i neprofi chovatelé). Protože podle jejich vlastního průzkumu je jen ca 20% pejskařů dostatečně obeznámeno se zdravotním stavem a chovatelském prostředí, ze kterého štěně pochází – což je zoufale malé číslo. Pojďme tedy společně zmapovat povědomí pejskařů napříč Evropou a společně udělat pro dobro pejsků víc😊

Průzkum se pokusíme rozšířit po celé EU v anglickém jazyce a následně vyhodnocovat povědomí lidí o této problematice s možností porovnávat jednotlivé státy EU. Výsledky budete moci sledovat na našem webu a o průběhu Vás též budeme informovat e-mailem. Po dokončení průzkumu se se všemi zapojenými partnery pokusíme stav maximálně medializovat a ve vybraných případech změnit k lepšímu.

Pokud Vás téma zaujalo, prosíme zapojte se do průzkumu. Také se můžete osobně zapojit, pak nám prosím napište a vymyslíme společně jak můžete projektu pomoci.