Se psem do zahraničí

Je jedno, jestli se jako rodina stěhujete za prací, nebo ji třeba jen chcete dopřát delší dovolenou či pracovní stáž. Dnešní globalizovaný svět nabízí spoustu možností i pro ty, kteří chtějí cestovat do zahraničí i se svým psem. Zjistili jsme pár věcí, které je dobré v případě cestování se psem do zahraničí vědět. A teď už nezbývá než si to náležitě užít.

Ještě než budeme mluvit o různých podmínkách pro vstup se psy do různých zemí světa, je důležité připomenout jednu věc. Česko je pejskařská velmoc. Snad nikde jinde na světě nejsou psi ve společnosti tak dobře tolerovaní jako u nás. Bohužel podobné klima rozhodně nepanuje ve zbytku světa a je důležité se připravit na to, že život se psem v jiné zemi může představovat o něco více omezení, než jsme z domova zvyklí.

Pes dodá vašim cestám lesk, nevěříte?

Jiný kraj jiný mrav

Demograficky je v Evropě nejvíce psích přátel na jednoho člověka právě u nás. K velkým evropským chovatelům psů patří také Poláci či Francouzi. Pokud se ale chystáte strávit se svým mazlíčkem nějaký čas mimo Českou republiku, připravte se na to, že psi ve veřejném prostoru nejsou obvykle tak dobře tolerovaní jako u nás. V některých zemích není vůbec zvykem, aby psi jezdili veřejnou dopravou, pobíhali bez vodítka či chodili, tak jako u nás, do kaváren nebo restaurací. Než tedy vyrazíte, přečtěte si něco o tom, jak přátelské je psí klima ve vaší cílové destinaci.

Než vyrazíte

Každý stát má pravidla pro vstup psů různá. Většinou se po vás bude chtít základní vakcinace, čip a mezinárodní očkovací průkaz. Docela šikovný seznam podle zemí má česká veterinární správa, tam už můžete filtrovat konkrétní požadavky jednotlivých destinací. A pokud jste neuspěli tam, nejjednodušší je obrátit se na velvyslanectví dané země. Speciální požadavky obvykle platí pro takzvaná bojová plemena a jejich křížence, mějte se na pozoru.

Pozor!

Každá země má své požadavky na vpuštění zvířete do země, pokud nesplníte jeden z požadavků, zvíře bude dáno do karantény.

Cestuji v rámci EU

Člověka může doprovázet jen 5 kusů zvířat (kočka, fretka, pes)

  1. Identifikace mikročipem (nebo v ojedinělém případě tetováním).

Pes musí být očipován před vydáním pasu a před očkováním proti vzteklině. V pasu uvedená osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, nebo musí být zmocnění majitele v případě, že psa doprovází někdo jiný. O čipování už máme i samostatný článek, podívejte.

  1. Pas

Platný ve všech zemích EU, získá se u soukromého veterináře, který je schválený pro vydávání pasů veterinární správou. Vydání a úřední ověření pasu stojí 100 Kč

  1. Očkování proti vzteklině

Považuje se platné 3 týdny po základním očkování nebo ode dne přeočkování základní vakcíny.

  1. Odčervení

Do některých států EU je požadováno (Irsko, Británie, Malta, Finsko..). Je nutné psa odčervit 120 až 24 hodin před vstupem na území a odčervení musí být potvrzené v pasu. Účinnou látko v přípravku musí být praziquntel.

  1. S mláďaty

Členské státy mohou udělit výjimku u mláďat do 3 měsíců stáří, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud mají pas a nepřišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo pokud jsou doprovázeny matkou, na které jsou mláďata závislá.

 

Cestuji mimo EU

  1. Informovat dotyčné země (veterinární autority, ambasády)

Požádat o sdělení podmínek pro vstup do dotyčné země. Dále to platí v případě návratu do různých zemí EU (riziko zavlečení vztekliny zpět do EU). V některých zemích krom očkování na vzteklinu i vyšetření krve na přítomnosti protilátek vztekliny.

  1. Počítat s větším rizikem

I v zemích EU je třeba počítat s rizikem nákazy u nás nevyskytujících se parazitů a onemocnění, proto je lepší psa nenechat volně pohybovat.

  1. Konzultovat s veterinářem

Dobré zvážit očkování na nákazy které nejsou povinné, konzultovat s veterináře – např. psinka, psinkový kašel, leptospirózu, hepatitidu. Nenechte tedy nic náhodě.

 

Autor: Pavlína Jelínková

Foto: Photo by Patrick Hendry on Unsplash